Regulamin Biblioteki Przedszkola Skrawek Nieba

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naszej biblioteki i wypożyczania książek.

Życzymy miłej lektury!

Zasady wypożyczania książek
Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne. 
Z Biblioteki przedszkolnej mogą korzystać wszystkie Dzieci wraz ze swoimi Rodzicami oraz Nauczyciele przedszkola. 
Jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 2 książki na okres maksymalnie 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Nauczycielem czas ten można przedłużyć. 
Wypożyczenia można dokonać OSOBIŚCIE. 
Wypożyczający wpisuje książkę na listę, która wisi obok półki z książkami, a w miejsce wypożyczonej książki wsuwa kartonik odpowiedniego koloru działu, z jakiego jest dana książka. 
Raz na tydzień wypożyczenia będą wpisywane do elektronicznej przedszkolnej ewidencji Biblioteki. Od tego czasu kontrolowany będzie czas wypożyczenia książki. 
Uporczywe przetrzymywanie książek, ponad czas wypożyczenia, będzie monitorowany przez Dyrekcję Przedszkola Skrawek Nieba. 
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność za stan książek ponoszą zarówno Nauczyciele, Rodzice, ale co istotne DZIECI.
Z książkami obchodzimy się starannie, dbając o ich stan, a dostrzeżone uszkodzenia naprawiamy lub zgłaszamy Nauczycielowi z grupy Dziecka. 
Chęć uzupełnienia Biblioteki przedszkolnej o nową, ciekawą pozycję książkową bardzo mile widziany – nasza Biblioteka wciąż się rozrasta! 
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
W. Szymborska

Zasady wypożyczania książek:

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne. 

Z Biblioteki przedszkolnej mogą korzystać wszystkie Dzieci wraz ze swoimi Rodzicami oraz Nauczyciele przedszkola.

Jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 2 książki na okres maksymalnie 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Nauczycielem, czas ten można przedłużyć. 

Wypożyczenia można dokonać OSOBIŚCIE. 

Wypożyczający wpisuje książkę na listę, która wisi obok półki z książkami, a w miejsce wypożyczonej książki wsuwa kartonik odpowiedniego koloru działu, z jakiego jest dana książka. 

Raz na tydzień wypożyczenia będą wpisywane do elektronicznej przedszkolnej ewidencji Biblioteki. Od tego czasu kontrolowany będzie czas wypożyczenia książki. 

Uporczywe przetrzymywanie książek, ponad czas wypożyczenia, będzie monitorowany przez Dyrekcję Przedszkola Skrawek Nieba. 

 

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za stan książek ponoszą zarówno Nauczyciele, Rodzice, ale co istotne DZIECI.

Z książkami obchodzimy się starannie, dbając o ich stan, a dostrzeżone uszkodzenia naprawiamy lub zgłaszamy Nauczycielowi z grupy Dziecka. 

Chęć uzupełnienia Biblioteki przedszkolnej o nową, ciekawą pozycję książkową bardzo mile widziany – nasza Biblioteka wciąż się rozrasta! 


„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” W. Szymborska

Login: Hasło: