Zajęcia popołudniowe

Wszystkie zajęcia popołudniowej znajdują się w zakładce "O nas".

Relaks i bajkoterapia

RelaksCzytanie głośne dzieciom wzbogaca słownictwo i rozwija umiejętność konstruowania swobodnych wypowiedzi, to okazja do poznania wartościowej literatury dziecięcej. Bierzemy udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Nauczyciele codziennie czytają dzieciom podczas poobiedniego odpoczynku, a w czasie spotkań otwartych lub akcji przedszkolnych w głośne czytanie angażują się również rodzice i aktorzy. Posiadamy bogatą bibliotekę dzięki współpracy z rodzicami i staraniom pani Agnieszki, która czuwa, aby to, co najlepsze znalazło się w naszym księgozbiorze. W skład biblioteki wchodzą starannie dobrane lektury z kanonu literatury dziecięcej oraz wartościowe nowości wydawnicze.

Od tego roku rusza u nas Biblioteka Dorosłego Człowieka. Są to książki związane z wychowaniem i edukacją, które rodzice polecają rodzicom.

Podczas zajęć i w czasie relaksu często słuchamy bajek-grajek, czyli ciekawych i wartościowych bajek muzycznych. Te słuchowiska wzbogacają wyobraźnię dzieci i uczą uważnego słuchania.

SPRAWNE ŁAPKI - zajęcia plastyczne

PlastykaZajęcia plastyczne w naszym przedszkolu są czymś więcej niż zwykłą czynnością. Poprzez wieloraki rodzaj bodźców dzieci mogą kształtować swój zmysł dotyku i wzroku. Kontakt z różnymi materiałami plastycznymi, takimi jak: plastelina, masa solna, papier-mache, kolorowe bibuły, tkaniny o różnej fakturze, farby, gips, dostarcza dzieciom wiele radości i zachęca je do działania. Tak rozumiana twórczość pozwala dzieciom wyrażać własne emocje i uczucia, jak również uwrażliwia na piękno otaczającego świata.

Nasze maluchy posługują się sprawnie kredką, ołówkiem i nożyczkami, ale - gdy to potrzebne - jako narzędzia potrafią użyć własnych dłoni. W każdej niemalże chwili mogą sięgnąć po kredki i rysować, a każda ich praca jest odzwierciedleniem samego siebie. Dlatego też zajęcia te są niezbędnym elementem kształtującym prawidłowy i twórczy rozwój dziecka.

ULEPIANKI - zajęcia ceramiczne

PlastykaDzieci uwielbiają bawić się tym, co naturalne: piaskiem, wodą, błotem, dlatego tak wiele radości daje im zabawa gliną, która za każdym dotknięciem ręki przybiera nowy kształt.

Jest ona tworzywem, które umożliwia doznawanie wielu wrażeń. Glina może mieć różny kolor, tak jak różne są barwy ziemi. Może zmieniać temperaturę i kształt pod wpływem dotyku. To materiał, który daje niekończącą się możliwość tworzenia. Można ją gnieść, uderzać, dziurawić, wałkować, zaokrąglać czy wygładzać. Dzięki temu dziecko staje się prawdziwym twórcą i może obserwować, jak jego ręce nadają materiałowi rozmaite formy. Jednocześnie maluchy rozwijają swój zmysł dotyku i ćwiczą motorykę małą, która ułatwia późniejszą naukę pisania.

Zajęcia umuzykalniające

UmuzykalnienieKażde dziecko posiada wrodzone uzdolnienia muzyczne, które odpowiednio pielęgnowane i ukierunkowane mogą się wspaniale rozwinąć. Okres przedszkolny to najlepszy i wyjątkowy czas umuzykalniania dzieci, kiedy to można zwiększyć poziom uzdolnień muzycznych i rozwinąć także umiejętności muzyczne. Poprzez osłuchiwanie się z melodiami piosenek śpiewanych przez nauczyciela przedszkolaki uczą się u nas, jak śpiewać czysto. Poznają przy tym swoisty język muzyczny, w którym nie ma słów, są tylko dźwięki. Powoli wprowadzane w świat muzyki zaczynają same śpiewać i zyskują poczucie rytmu.

Dzieci uwielbiają się ruszać i doskonale ilustrują muzykę poprzez ruch. Muzyczne zabawy ruchowe rozwijają w nich nie tylko poczucie rytmu, ale także kreatywność i inwencję twórczą. Podczas zajęć muzycznych nasze maluchy zmieniają się w małych muzyków, którzy z pasją grają na różnych instrumentach perkusyjnych.

Różnorodność zabaw, piosenek i utworów, podczas których akompaniują na instrumentach, sprawia, iż zabawa ta nigdy się nie nudzi i jest jedną z najbardziej oczekiwanych i pożądanych chwil w czasie zajęć.

SPRAWNY MALUCH - zajęcia sportowe

SportZajęcia sportowe obejmują naukę gier i zabaw ruchowych z elementami biegu, marszu, skoków,  ćwiczeń kształtujących orientację przestrzenną. Głównymi celami zajęć są:

  • rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową,
  • rozwój układu ruchowego i odpornościowego,
  • kształtowanie umiejętności ruchowych (siły, szybkości, wytrzymałości, zręczności),
  • utrzymywanie odpowiedniej postawy ciała.

Dzięki tym zajęciom dzieci mają zapewniony: harmonijny rozwój fizyczny, wzrost odporności organizmu, rozwój zdolności motorycznych i postawy współpracy, współodpowiedzialności oraz kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych.

SCENA PRZEDSZKOLAKA - zajęcia teatralne

TeatrTeatr jest obecny w życiu dzieci od momentu, kiedy odrywają się od mamy i zaczynają się bawić. Wymyślają niezwykłe historie, same odgrywają po kilka ról w jednej opowieści, zmieniają głos, miejsca akcji.

Dzieci obcujące z teatrem rozwijają w sobie wrażliwość na innych ludzi, są świadome możliwości swojego ciała, głosu, nabierają odwagi i pewności siebie. Rozwijając indywidualne zdolności, maluchy uczą się bycia w grupie i pracy zespołowej.

Na zajęciach tych dzieci uczą się właściwej dykcji, prezentacji scenicznej i nabywają umiejętności recytatorskich oraz przygotowują przedstawienia okolicznościowe.

Bardzo często w naszym przedszkolu na rozmaitych zajęciach odwołujemy się do formy dramy. Za pomocą przedstawień kukiełkowych dużo łatwiej i skuteczniej wprowadzić najmłodszych widzów w nowy temat, wyjaśnić trudne zagadnienia oraz przekazać istotne wiadomości. Przedszkolaki biorą czynny udział w spektaklach, odpowiadając na zadawane przez bohaterów pytania. Nierzadko same dzieci bawią się w aktorów i inscenizują sceny z bajek czy sytuacje związane bezpośrednio z własnymi doświadczeniami.

Wśród zabawek znajduje się wiele atrybutów teatralnych, po które dzieci sięgają każdego dnia. Są to pacynki z pracowni Hanny Kośmickiej oraz stroje do przebieranek.

Często do przedszkola przyjeżdżają z przedstawieniem prawdziwi aktorzy. Spektakl jest odpowiednio dobrany do wieku i zainteresowań dzieci, a jednocześnie tak przygotowany, aby one mogły czynnie w nim uczestniczyć. Przedszkolaki więc nie tylko oglądają i słuchają, ale też biorą udział we wspólnej zabawie. Aktorzy proponują maluchom zadania pantomimiczne, śpiew oraz ćwiczenia ortofoniczno-logopedyczne.

EKOLAKI - zajęcia przyrodnicze i ekologiczne

EkologiaZajęcia przyrodnicze przybliżają przedszkolakom wiedzę przyrodniczą i poszerzają ich zakres zainteresowań. Pomagają w tym - przeprowadzane razem z dziećmi - różne eksperymenty i doświadczenia.

Dzieci, dzięki poznawaniu tajników przyrody, dostrzegają piękno natury, której wszyscy jesteśmy częścią. Uczą się równocześnie szacunku dla wszystkiego, co żyje i dla siebie nawzajem.

 

Metoda Dobrego Startu i montessoriański materiał językowy

Dobry StartUmożliwia rozwój i doskonalenie motoryki małej, lateryzacji, orientacji przestrzennej, koordynowania ruchów ręki i oka, analizy wzrokowo-słuchowej, przygotowuje do czytania i pisania. Rozwija jednocześnie: pamięć, umiejętność kojarzenia i samodzielnego myślenia.

W naszym przedszkolu wielokrotnie dzieci spotykają się ze słowem pisanych i literkami: na półkach znajdują się książki, które mogą oglądać; panie często czytają bajki i opowiadania; jest wiele pomocy - w tym pomocy montessoriańskich oraz glottodydaktycznych - które prezentują litery i umożliwiają układanie z nich wyrazów lub ich odrysowywanie.
Pierwszym krokiem do nauki czytania jest imię dziecka, umieszczone na wizytówkach, które posiadają wszystkie przedszkolaki oraz podpisy na wieszakach i ubraniach.

Zajęcia wprowadzające w świat pisma są oparte na zabawach i grach, dzięki którym dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje logikę alfabetu.
Do pisania przygotowują dzieci wszystkie zajęcia rozwijające motorykę małą, czyli: lepienie, nanizywanie korali, szycie, malowanie, rysowanie, wycinanie oraz ćwiczenia wykonywane na kartach pracy.

ZAJĘCIA KULINARNE z Justynką Knedelek

KnedelekZajęcia kulinarne mają na celu pokazanie dzieciom, jak wielką radość może sprawiać wspólne gotowanie. Razem odkrywamy tajemnice produktów używanych w kuchni poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów. Wspólne przyrządzanie posiłków uczy dzieci otwartości, kreatywności i samodzielności. Na zajęciach poznamy również zasady dobrego zachowania.


SZNURKI I PĘTELKI

SznurkiZajęcia "Sznurki i pętelki" mają na celu rozwój i usprawnienie dziecięcych rączek poprzez zabawę guzikami, sznurkami, wełną oraz nitka i igłą. W ten sposób maluchy rozwijają motorykę małą, a przy tym uczą się tak przydatnej czynności, jaką jest samo szycie. Przedszkolaki poznają różne rodzaje materiałów, włóczek i nici oraz różne techniki plastyczne, do których można je wykorzystać.

 

 

 

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. "baraszkowanie" pojawiające się we wczesnym dzieciństwie. Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania:

• świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

• świadomości przestrzeni i działania w niej,

• pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do:

• poznania własnego ciała,

• usprawniania motoryki,

• poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

Dzięki metodzie Ruchu Rozwijającego dziecko:

• zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa,

• poznaje przestrzeń wokół siebie,

• uczy się kontrolowania przestrzeni – poznaje przestrzeń, uczy się, jak jego ciało porusza się w przestrzeni, co rodzi zaufanie do własnego ciała oraz poczucie bezpieczeństwa wobec otoczenia,

• dzieli przestrzeń z innymi ludźmi, co jest źródłem empatii,

• nawiązuje kontakt początkowo z jedną osobą, potem z grupą — jest to okazja podjęcia współdziałania z innymi osobami, dostarcza poczucia wspólnoty i przeżycie szczęścia.

DAWNO DAWNO TEMU - zajęcia regionalne

Dawno temuZajęcia te opierają się na sztuce ustnego przekazu. Pani Ania, która napisała program spotkań z historią dla przedszkolaków zatytułowany "Dawno dawno temu", ukończyła wydział historii Uniwersytetu Gdańskiego.  Przedstawia maluchom baśnie, legendy i historie autentyczne związane z historią i tradycją Polski, a szczególnie naszego regionu. Dzięki tym opowieściom przedszkolaki poznają bogactwo ludowych opowiadań, znajdują wytłumaczenie dla świąt narodowych, poznają lepiej historię naszego kraju. Przez te opowieści wzbogacona zostaje wyobraźnia dzieci i ich wrażliwość artystyczna na piękno. Jednocześnie maluchy wiele dowiadują się o świecie, uczą się słuchać, samodzielnie wypowiadać swoje sądy i opinie oraz tworzyć własne opowiadania.

Basen i nauka pływania

Nasze maluchy uczą się pływania w szkole pływania "Dzidziuś" na basenie na Chełmie. W towarzystwie znajomych rówieśników z grupy nauka staje się o wiele prostsza. Na zajęciach basenowych przedszkolaki dobrze się bawią, a przy tym oswajają się z wodą na tyle, że chętnie nurkują, skaczą i chlapią.

Balet

BaletĆwiczenia baletowe w "Skrawku Nieba" prowadzi nauczycielka ze szkoły baletowej. Zajęcia te odbywają się na dużej sali, zawsze przy akompaniamencie pianina.

Balet to nie ciężka praca, tylko zabawa pięknym tańcem.

Zajęcie te mają wiele zalet:

  • rozwijają umiejętności ruchowe (gibkość, giętkość, koordynację, równowagę),
  • rozwijają umiejętności społeczne (uczą samodzielności, współpracy, odpowiedzialności, dyscypliny),
  • ćwiczą wrażliwość muzyczną,
  • pozwalają odreagować stres,
  • dają dziecku okazję do wyrażania poprzez taniec swoich emocji,

pozwalają dzieciom uwierzyć we własne siły i pozbyć się nieśmiałości.

Login: Hasło: