Program

StasioProgram naszego przedszkola uwzględnia podstawę wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.

Realizujemy programu „Odkryjmy Montessori Raz Jeszcze” oraz autorskie plany roczne.

Program oparty jest na zasadach:

a) izolacji trudności (jeden główny problem do rozwiązania);

b) kontroli błędów (możliwość łatwego wychwycenia popełnionej pomyłki i dokonania korekty);

c) stopniowania trudności i kontynuacji;

Login: Hasło: