Radość Odkrywania Świata
  • Odkryjmy razem świat

     

  • Twórczość

    Otwarcie na dziecięce marzenia

  • Sport i Edukacja

    Wszechstronny rozwój każdego dziecka

Program

StasioProgram naszego przedszkola uwzględnia podstawę wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.

Realizujemy programu „Odkryjmy Montessori Raz Jeszcze” oraz autorskie plany roczne.

Program oparty jest na zasadach:

a) izolacji trudności (jeden główny problem do rozwiązania);

b) kontroli błędów (możliwość łatwego wychwycenia popełnionej pomyłki i dokonania korekty);

c) stopniowania trudności i kontynuacji;

Zajęcia przedpołudniowe

Język angielski

AngielskiW naszym przedszkolu prowadzimy naukę języka angielskiego z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod, dostosowanych do wieku dzieci. Zajęcia odbywają się w małych grupach i opierają się głównie na zabawie.

Nauczanie języka angielskiego przypomina naturalny proces poznawania przez dziecko języka ojczystego. Dzieci słysząc wielokrotnie te same dźwięki w swoim otoczeniu, poznają ich znaczenia z kontekstu. W ten sposób najpierw rozumieją język, a następnie zaczynają powtarzać zapamiętane słowa i całe frazy. Zajęcia oparte są na przemienności, ponieważ dzieciom trudno się skupić dłużej na jednej czynności. Stąd na angielskim dzieci: śpiewają, grają, skaczą, a nawet tańczą. Podczas zajęć nauczyciel zwraca się do dzieci głównie po angielsku.

Więcej...

Login: Hasło: