Radość Odkrywania Świata
 • Odkryjmy razem świat

   

 • Twórczość

  Otwarcie na dziecięce marzenia

 • Sport i Edukacja

  Wszechstronny rozwój każdego dziecka

Budynek i otoczenie

przedszkoleNasze przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku przy małej uliczce w Kowalach. Nasze usytuowanie - blisko zjazdu z obwodnicy - jest dużym ułatwieniem dla tych rodziców, którzy jeżdżą tędy do pracy. Pomieszczenia przedszkolne są zaprojektowane specjalnie na ten użytek i spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Sanepid i Inspekcję Przeciwpożarową. Sale są jasne, przestronne i razem z wyposażeniem tworzą przytulne otoczenie, w którym dzieci chętnie przebywają, pracując i wypoczywając.

Posiadamy duży plac zabaw, połączony z boiskiem i górką, która zimą przydaje się do harców na śniegu. Co roku sadzimy wiele roślin, przez co nasze otoczenie staje się jeszcze piękniejsze. Razem z dziećmi prowadzimy ogród, w którym hodujemy kwiaty, zioła i warzywa, obserwujemy ich wzrost.

Początki

teatrzyk

W roku 2016 minęło 15 lat od powstania „Skrawka Nieba”, a 16 lat naszej znajomości. Gdy się spotkałyśmy, na zajęciach plastycznych dla najmłodszych prowadzonych przez Ulę, łączyły nas nasze dzieci i oraz chęć pracy z nimi. Miałyśmy inne doświadczenia w pracy pedagogicznej i ukończyłyśmy zupełnie odmienne kierunki studiów, ale okazało się, że ta różnorodność bardzo nas wzbogacała i świetnie się uzupełniamy. Wioletta - absolwentka wydziału rzeźby WSP, Agnieszka - absolwentka filologii polskiej UG oraz Ania – po wydziale historycznym UG.

Postanowiłyśmy stworzyć miejsce, gdzie dzieci będą czuły się bezpieczne i jednocześnie będą mogły harmonijnie się rozwijać. Pierwsze przedszkole mieściło się w domu parafialnym w Łostowicach, następnie zostało ono przeniesione do Kowal, do budynku przy placu św. Kingi, a w roku 2010 otworzyłyśmy dodatkowo nową placówkę przy ulicy św. Faustyny.

Najpierw poznawałyśmy różne kierunki współczesnej pedagogiki, aby móc dotrzeć do każdego malucha i służyć mu pomocą w odkrywaniu świata. Razem ukończyłyśmy studia podyplomowe na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, ale nadal czułyśmy, że to jeszcze jest za mało do pracy z dziećmi. Dopiero jednak zetknięcie z pedagogiką Marii Montessori, było dla nas potwierdzeniem naszego spojrzenia na dziecko. Już wiedziałyśmy, jaką drogą chcemy kroczyć! Ukończyłyśmy roczny „Program Wczesnej Edukacji Montessori” i cały czas doszkalamy się w tym kierunku.

 

Kadra

Kadra naszego przedszkola to zespół świetnie przygotowanych pedagogów, którzy lubią swoją pracę i kierują się miłością do dzieci. Nauczyciele w swojej pracy stwarzają takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, które pozwalają dzieciom na zdobywanie właściwej samooceny i podnoszenie poczucia własnej wartości. Metody edukacyjno-wychowawcze naszego przedszkola są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju.

Więcej...

Ramowy plan dnia

Śniadanie

Zajęcia przedpołudniowe - grafik grup w aktualnościach.

Zajęcia popołudniowe: judo, ceramika, taniec, zajęcia kulinarne.

Posiłki: catering, zdrowe przekąski, wspólne gotowanie na zajęciach kulinarnych i podczas pracy własnej.

Więcej...

Klauzula informacyjna RODO

 1. Katolickie Towarzystwo Edukacyjne szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności. Dokumenty te dotyczą także użytkowników strony www.skraweknieba.com . Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Katolickie Towarzystwo Edukacyjne z siedzibą w Kowalach 80-180 przy ul. Siostry Faustyny 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000113866, NIP: 583-279-42-72.
 3. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@montessori.kowale.pl; pod numerem telefonu +48 503 – 086 - 722 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
 4. Korzystając ze strony www.montessori.kowale.pl, kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.
 5. W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  - w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usługi). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole. Podstawą przetwarzania jest obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożony na Szkołę przez Prawo Oświatowe (w tym. m. in. cała dokumentacja przebiegu edukacji Państwa dzieci);
  - w celach bezpieczeństwa. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na monitorowaniu i zapisywaniu danych z monitoringu budynku i otoczenia Szkoły;
  - w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes przedszkola (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umieszczeniu wizerunku Państwa dzieci na stronie internetowej przedszkola www.skraweknieba.com;
  - w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju.
 6. W każdej chwili przysługuje Ci  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez X+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym X lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów zrealizowanych w danym roku.
 8. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyłączeniem organów i podmiotów zaangażowanych w procesie świadczenia Tobie usług. Jednakże w celu zapewnienia należytego poziomu usługi do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) to jest obsługująca nas firma księgowa,  informatyczna.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 10. Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO oraz naszej Polityki Prywatności.
 11. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych.
 13. Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:
  1. Informacje podawane dobrowolnie przez Ciebie, podczas wysyłania do nas korespondencji, w tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej;
  2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej - wśród nich mogą być:
   1. Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
   2. Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
   3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
 14. Używamy ciasteczek, aby:
  1. ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzyć anonimowe statystyki strony www - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by była on jeszcze bardziej przyjazna.
 15. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje naszej strony www mogą nie działać poprawnie.
 16. Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 17. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 18. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

 

 

Login: Hasło: