Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i poszanowaniu dla tradycji, kultury i przyrody

Istotnym elementem wychowania jest poznanie i zgłębianie świata religijnych i uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość. Dzieci uczą się dostrzegania ich i zastosowania w codziennych sytuacjach w przedszkolu. Maluchy dowiadują się, jak cenne jest życie człowieka i szanowanie innych ludzi, dobre wychowanie i umiejętność zastosowania zasad i wartości w sytuacjach codziennych.

W "Skrawku Nieba" ważne jest celebrowanie świąt religijnych: adwentowe przygotowania, spotkanie opłatkowe, wizyta  Świętego Mikołaja Biskupa, święto Trzech Króli, przygotowanie palm na Niedzielę Palmową i ozdób na stół wielkanocny.

W ramach corocznych akcji przedszkolaka dzieci poznają bogactwo kultury naszego regionu i kraju. W ten sposób, przez wspólne działanie, wzmacniane zostaje w dzieciach poczucie przynależności i tożsamości narodowej.

Wiele uwagi poświęcamy edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Maluchy poznają rośliny i zwierzęta, uczą się poszanowania natury oraz harmonijnego współżycia z przyrodą. Wycieczki, które organizujemy, sprzyjają poznaniu naszego najbliższego otoczenia: przyrody, historii i tradycji.

Login: Hasło: