Radość Odkrywania Świata
 • Odkryjmy razem świat

   

 • Twórczość

  Otwarcie na dziecięce marzenia

 • Sport i Edukacja

  Wszechstronny rozwój każdego dziecka

Misja

Odkryjmy razem świat. Wspieramy rozwój dziecka poprzez naukę samodzielności i wybór aktywności, budowanie pewności i wiary w siebie. Uczymy szacunku dla siebie i innych.

Dziecko w wieku pomiędzy 2,5 i 6 rokiem życia jest wielkim odkrywcą i twórcą własnej osoby. W tym okresie maluch odkrywa swoje „ja”, dowiaduje się wiele o sobie samym oraz o otaczającym je świecie, wzbogacając przy tym swoją spostrzegawczość, myślenie, rozumienie i język. Każde dziecko jest inne, rodzi się z innymi dyspozycjami i zdolnościami oraz w innym tempie odkrywa otaczający je świat i uczy się nowych rzeczy. Ale każde z nich jest ciekawe tego świata, cechuje się naturalną aktywnością: chce wszystkiego dotknąć, sprawdzić i spróbować. Według współczesnej pedagogiki 50% zdolności do nauki rozwija się w ciągu pierwszych czterech lat życia, a kolejne 30% do ukończenia 8 lat. Okres wczesnego dzieciństwa jest więc bardzo ważny dla rozwoju umysłowego człowieka.

Maria Montessori wyróżnia okresy wrażliwe w rozwoju każdego dziecka, czyli etapy maksymalnej chłonności w uczeniu się i nabywaniu konkretnych kompetencji:

 • okres szczególnej wrażliwości na język ojczysty (1,5 – 3 r. ż.);
 • okres zainteresowania małymi przedmiotami i czas nabywania koordynacji ruchowej (1 – 4 r. ż.);
 • okres szczególnej wrażliwości na porządek (2 – 4 r. ż.);
 • okres doskonalenia zmysłów (2,5 – 6 r. ż.);
 • okres szczególnej wrażliwości na zdobywanie nawyków grzecznościowych (2,5 – 6 r. ż.);
 • okres szczególnej wrażliwości na pisanie (4 – 4,5 r. ż.) oraz czytanie (4,5 – 5,5 r. ż.).

Po początkowych trzech latach - czasie absorbującego ducha - następuje szczególne uwrażliwienie na porządek i coraz bardziej świadome budowanie swojej osobowości. Jeśli dziecko wykonuje ćwiczenia stosownie do swojej obecnej wrażliwej fazy, to robi postępy, gdyż uczy się chętnie, intensywnie, szybko i bez wysiłku, osiąga poziom biegłości, której w innych okresach życia nie można już nadrobić. Wrażliwa faza u każdego dziecka pojawia się w zupełnie innym czasie i w odpowiedzi na innego rodzaju bodźce. Wynika stąd, że każde dziecko powinno uczyć się we własnym indywidualnym tempie.

Dziecko w wieku 2,5 do 6 lat jest twórcą samego siebie oraz wielkim odkrywcą, który rozwija się we własnym indywidualnym tempie. Wzrasta w poczuciu własnej wartości, kiedy może działać, odkrywać i być samodzielnym. Ważne jest przy tym, aby jego otoczenie było odpowiednio przygotowane i pozwalało mu na swobodę działania.

Naszą misją jest stwarzanie Dzieciom warunków i możliwości rozwoju w specjalnie przygotowanym otoczeniu, odpowiadającym na jego potrzeby.

Program jest realizowany poprzez pomoc dziecku w:

 • Wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy.
 • Wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej.
 • Osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem.
 • Wypracowaniu podstaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie zewnętrznym przymusie.
 • Osiąganiu poczucia własnej wartości i uniezależnieniu od nagrody.
 • Formowaniu podstaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji.
 • Umacnianiu szacunku dla pracy innych.
 • Rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.
 • Osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa, umiłowaniu do rzeczywistości i otoczenia.

Wartości, które przekazujemy Dzieciom:

 • Szacunek dla środowiska, innych ludzi i nas samych,
 • Inspirowanie miłości do nauki.
 • Uwrażliwienie na odbiór sztuki.
 • Uwrażliwienie na rozwój języka i literatury.
 • Rozwijanie jednostek odpowiedzialnych i niezależnych.
 • Potencjał każdego dziecka i członka zespołu placówki.
 • Możliwość tworzenia bezpiecznego, pewnego i kształcącego środowiska, w którym funkcjonujemy.
 • Tworzenie i wzmacnianie silnego poczucia społeczności, w którym funkcjonuje otwarta i szczera komunikacja.
 • Wychowanie w duchu religijnym.
 • Harmonijny rozwój umysłowy i fizyczny.

Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i poszanowaniu dla tradycji, kultury i przyrody

Istotnym elementem wychowania jest poznanie i zgłębianie świata religijnych i uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość. Dzieci uczą się dostrzegania ich i zastosowania w codziennych sytuacjach w przedszkolu. Maluchy dowiadują się, jak cenne jest życie człowieka i szanowanie innych ludzi, dobre wychowanie i umiejętność zastosowania zasad i wartości w sytuacjach codziennych.

Więcej...

Login: Hasło: