Klubik Malucha

KlubikZapraszamy dzieci i rodziców na zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych. Zabawa i nauka z Kacperkiem - przedszkolnym skrzatem - to pierwszy krok do poznania nowego otoczenia.
Ilość miejsc ograniczona - zapisy telefoniczne pod numerem przedszkolnym.

Zajęcia w KLUBIKU MALUCHA przygotowane są z myślą o dzieciach w wieku od 18 miesięcy do 3 lat. Odbywają się one raz w tygodniu i trwają godzinę. Dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z rodzicami, dzięki czemu czują się bezpieczne i łatwiej przełamują nieśmiałość. Na każdym spotkaniu jest inny temat przewodni.

Na zajęcia składają się: wspólna zabawa, działania plastyczne, elementy rytmiki i ćwiczenia sportowe. Dzięki odpowiednio przygotowanemu otoczeniu oraz rozmaitym pomocom pobudzona zostaje wrodzona ciekawość dzieci. Chętnie poznają one nowe zagadnienia, uczą się mówić oraz poszerzają swoje słownictwo. Przy zabawie dzieci nawiązują kontakt z rówieśnikami oraz poznają zasady obowiązujące w grupie, a więc uczą się współpracy i dzielenia z innymi.

Dzięki działaniom muzycznym i plastycznym dzieci stają się wrażliwsze na piękno otaczającego je świata, a przy tym robią to, co bardzo lubią: śpiewają, tańczą, rysują, malują, kleją, lepią z plasteliny. Przez twórcze działanie uczą się wyrażać własne emocje i nastroje.
Dzięki wykonywaniu rozmaitych prac i zadań maluchy nabierają zaufania we własne siły, uczą się samodzielności i niezależności. Zajęcia w KLUBIKU MALUCHA to dobre przygotowanie do pobytu w przedszkolu.

 

Informacje regulaminowe dla rodziców

  1. W zajęciach "Klubiku Malucha" uczestniczą dzieci w wieku od 18 miesięcy do 4 roku życia pod opieką jednego z rodziców.
  2. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć odpowiedzialny jest rodzic.
  3. W zajęciach uczestniczą tylko dzieci zdrowe.

Login: Hasło: