Klubik Malucha

Klubik

W zajęciach KLUBIKU MALUCHA uczestniczą dzieci wraz z rodzicami, dzięki czemu dzieci czują się bezpieczne i łatwiej przełamują nieśmiałość. Na każdym spotkaniu realizowany jest inny temat przewodni.

Na zajęcia składają się: wspólna zabawa, działania plastyczne, elementy rytmiki i ćwiczenia sportowe. Dzięki odpowiednio przygotowanemu otoczeniu Montessori obudzona zostaje wrodzona ciekawość dzieci. Chętnie poznają one nowe zagadnienia, uczą się mówić oraz poszerzają swoje słownictwo. Podczas zabawy dzieci nawiązują kontakt z rówieśnikami oraz poznają zasady obowiązujące w grupie, a więc uczą się współpracy i dzielenia z innymi.

Dzięki działaniom muzycznym i plastycznym dzieci stają się wrażliwsze na piękno otaczającego je świata, a przy tym robią to, co bardzo lubią: śpiewają, tańczą, rysują, malują, kleją, lepią z plasteliny. Przez twórcze działanie uczą się wyrażać własne emocje i nastroje.
Dzięki wykonywaniu rozmaitych prac i zadań maluchy nabierają zaufania we własne siły, uczą się samodzielności i niezależności. Zajęcia w KLUBIKU MALUCHA to dobre przygotowanie do pobytu w przedszkolu.

 

Informacje regulaminowe dla rodziców

  1. W zajęciach "Klubiku Malucha" uczestniczą dzieci w wieku od 18 miesięcy do 4 roku życia pod opieką jednego z rodziców.
  2. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć odpowiedzialny jest rodzic.
  3. W zajęciach uczestniczą tylko dzieci zdrowe.

Login: Hasło: